kilka słów o ochronie danych osobowych

Cześć! Jestem Ewa Staroń, autorka bloga „Pani pisze”. Dzięki niniejszej polityce prywatności dowiesz się o zasadach postępowania z danymi osobowymi oraz o wykorzystywaniu plików cookies w ramach funkcjonowania bloga pod adresem https://panipisze.info

Jestem jedynym właścicielem strony i administratorem danych. Kontakt ze mną możliwy jest poprzez formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt”, przez wiadomość na fanpage’u autorki bloga w serwisie Facebook, lub pod adresem mailowym bloga – ewa@panipisze.info

DEFINICJE 
Krótko o znaczeniach poniższych pojęć:
 1. Administrator – właściciel bloga, Ewa Staroń, zamieszkała ul. Francuska 64, 54-405 Wrocław. Kontakt mailowy: ewa@panipisze.info
 2. Blog – blog dostępny pod adresem https://panipisze.info , na platformie WordPress pod domeną w serwisie HEKKO
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z bloga.
 4. Pliki cookies (ciasteczka) – niewielkie informacje tekstowe i dane informatyczne, są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, telefonie, tablecie). Mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora bloga.
DANE OSOBOWE

I. Przetwarzanie danych

 1. Administratorem danych Użytkownika jest wyłącznie Administrator opisany §1 pkt 1.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranym od Użytkowników za pomocą formularzy dostępnych na blogu.
 3. Gwarantuję poufność wszelkich udostępnionych mi danych osobowych przez Użytkownika. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

II. Gromadzenie danych przez Administratora

 1. Dane osobowe gromadzę z należytą starannością oraz odpowiednio chronią je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione za pomocą specjalnych wtyczek platformy WordPress.
 2. Blog https://panipisze.info wykorzystuje wtyczkę Google Analitycs umożliwiającą analizowanie zachować Użytkowników na blogu i tworzenia statystyk. Pozyskuje takie dane, jak: rodzaj przeglądarki, liczba odwiedzin, czasu trwania danej wizyty, liczba unikalnych Użytkowników. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcam do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
 3. Nie udostępniam danych przekazywanych mi przez Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 4.  Dane nie będą przechowywane dłużej niż do zakończenia istnienia bloga.

III. Podstawa przetwarzania danych

 1. Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

IV. Prawa Użytkowników

 • prawo zażądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia czy też ograniczenia ich przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratora.

Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z aktów prawnych, m.in.:

KOMENTARZE
 1. Blog korzysta wewnętrznego systemu komentarzy na platformie WordPress.
 2. Użytkownik zostawiając komentarz na blogu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez system komentarzy zgodnie z jego polityką prywatności.
 3. Komentarze Użytkownika wyświetlane są na blogu i przechowywane na platformie WordPress.
 4. Nie administruję danymi Użytkownika pozostawiającego komentarz na blogu.
PLIKI COOKIES
 1. Wykorzystuję pliki cookies w celu:
 • zapewnienia prawidłowego działania strony;
 • dostosowania zawartości bloga do preferencji Użytkowników;
 • statystycznym;
 • marketingowym.

Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies z bloga na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, telefonie, tablecie). Dokonanie przez Użytkownika powyżej opisanej czynności może prowadzić do tego, że korzystanie ze strony będzie utrudnione.

NEWSLETTER

1. Żeby zapisać się do newslettera Użytkownik musi przekazać Administratorowi swój adres e-mail oraz dane osobowe za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

2.Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest jego zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

3.Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej Użytkownik zrezygnuje z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Dane Użytkownika nadal będą przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Użytkownika zgody na otrzymywani newslettera, co stanowi mój uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

4.W każdej chwili Użytkownik może sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej. Przysługuje mu również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

NARZĘDZIA SPOŁECZNOŚCIOWE.

1.Na blogu https://panipisze.info używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook,Instagram, Google.

2.Wyświetlając stronę internetową Administratora, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców).

3.Jeśli Użytkownik bloga zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na blogu Administratora do profilu Użytkownika w danym serwisie społecznościowym.

4.Jeśli Użytkownik użyje danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

5.Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako kontakty Użytkownika. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

LOGI SERWERA

1.Korzystanie z bloga wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest blog. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

2.Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

3.Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu identyfikacji Użytkownika.

4.Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.